Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Åtgärder för att förebygga narkotikamissbruk

Folkhälsomyndigheten har fått ett regeringsuppdrag att föreslå åtgärder för att förebygga narkotikamissbruk. Åtgärderna skall presenteras nästa år. Ungdomar är en prioriterad grupp.

Kommentar: Det skulle vara bra att utvärdera de åtgärdsplaner som nu finns. Varför fungerar inte de som det är tänkt. En tänkbar orsak kan vara att för stort fokus ligger på marknaden, de som använder eller kan tänkas vilja använda narkotika och mindre på att på allvar strypa tillgången. Inom alkoholområdet ligger huvudparten av insatserna på att minska tillgången genom prisbildning, åldersgränser och försäljningsmonopol.