Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Unga dricker mer sällan

CAN publicerade idag en rapport sammanställd av de senaste 14 årens monitormätningar om svenskarnas alkoholvanor.

Unga dricker mer sällan än äldre, men blir å andra sidan oftare berusade än äldre. Antal dryckestillfällen har inte ändrats nämnvärt under de här åren, intressant nog eftersom många hävdar att vi får allt kontinentalare vanor.

Intensivkonsumtionen har minskat vilket innebär minskad risk för fysiska och sociala skador. En förskjutning uppåt i åldrarna när det gäller konsumtionstopp ar skett. Tidigare låg den runt 18-19 år numera mot 25 år.

Rapport, diagram och sammanfattning finns här