Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Kommunfaktablad i ny form

Folkhälsomyndigheten har i dagarna lanserat ett nytt format för faktabladen man givit ut med folkhälsodata på kommunnivå.

Nu är det mer interaktivitet, man kan följa utvecklingen genom att dra i handtag och ser då hur talen förändras över tid. Bladen innehåller data som befolkning, medellivslängd samt data från undersökningen hälsa på lika villkor.

En fin funktion är att man själv kan göra sammanställning av de olika diagrammen till en pdf-publikation. Från den är det sedan lätt att skapa bilder för rapporter och presentationer.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/kommunfakta/