Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Försämrad hälsa för utlandsfödda som varit ett tag i Sverige

Folkhälsomyndigheten konstaterar i en ny rapport att hälsan försämrats för dem som kommit till Sverige, efter några år.
-Diabetes, högt blodtryck och övervikt och fetma är vanligare bland utlandsfödda personer som bott mer än fem år i Sverige än bland jämnåriga personer som bott här kortare tid.

”Flera grupper av utrikes födda personer som har migrerat till Sverige på senare tid har betydligt sämre livsvillkor i form av arbetslöshet och låg ekonomisk standard. Dessutom är det vanligast med daglig tobaksrökning bland personer födda i Europa utom Norden samt män födda utanför Europa vilket på sikt kan leda till både cancer och sjukdomar i cirkulationsorganen.”

Hela rapporten