Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Bristande analys i dagens folkhälsorapportering

I en debattartikel i Dagens Medicin lyfter Måns Rosen och Magnus Stenbäck problemen med Folkhälsomyndighetens svaga förmåga att ägna sig åt väsentliga folkhälsoproblem.
-Det är kanske dags för regeringen att utvärdera om sammanslagningen av Folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitut gav önskade effekter? Prioriteras de största folkhälsoproblemen? Borde inte regeringen ställa krav på en mer analyserande folkhälsorapportering? Får de lokala aktörerna det statistikunderlag de förtjänar för att arbeta förebyggande med de stora folksjukdomarna?

Debattartikel Dagens Medicin

Uppdatering 2019-04-11
Folkhälsomyndighetens chef besvarar debattartikeln ovan.

Uppdatering 2019-05-13
Replik Måns Rosén