Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Fler dödsfall i sommarvärmeböljans 2018

En studie som presenteras i Läkartidningen antyder att överdödligheten var ca 600 personer.

Författarna menar att:
-De skattningar som görs i den studie vi presenterar här visar på att man kan anta att en stor del av den överdödlighet som observerats under sommaren kan tillskrivas de höga temperaturerna.
Eftersom fler liknande situationer kommer att uppstå i framtiden är det viktigt att se över olika förebyggande insatser.

Läkartidningen