Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Sexta – meddelande på nätet med sexuellt innehåll

I en studie vid Göteborgs Universitet redogör forskarna Jonas Burén och Carolina Lunde för vad de funnit bland västsvenska elever.  Ungefär var femte ungdom i tidiga tonåren hade erfarenhet av att ha fått sådana meddelanden och tio procent och därunder att de skickat. Enligt forskarna är fenomenet komplext och behöver diskuteras på ett nyanserat sätt.

Abstract från tidskriften