Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Bättre kunskaper kan motverka dåliga matvanor

De vetenskapligt underbyggda kostråden får för litet utrymme i debatten, anser dietisternas riksförbund. De pekar på den fetmaepidemi som vi är inne i, varannan vuxen har övervikt eller fetma. Det krävs samlade resurser och en prioritering av de här frågorna för att nå resultat.

-Ökad kunskap om hälsosamma matvanor stärker individens egenmakt och bidrar till en mer jämlik hälsa.

 

 

Debatt i Dagens Medicin