Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Svensk förening för socialmedicin och folkhälsa

Det här är en förening som samlar socialmedicinskt verksamma och intresserade främst inom olika utbildningar på universiteten och till en del i praktisk verksamhet. Föreningen är en sektion inom Svenska läkarsällskapet, men samlar även många andra än läkarutbildade.

Föreningen är nog rätt anonym för de flesta av oss folkhälsoarbetare, vilket är synd eftersom det breda folkhälsoarbetet i Sverige saknar den här typen av sammanslutning.

På föreningens hemsida kan du just nu hitta mycket intressanta webinarier med folkhälsoperspektiv på covidepidemin.

Svensk Förening för socialmedicin…