Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Handbok i föräldraskap från länsstyrelserna

Länsstyrelserna har kommit med en ny skrift om föräldraskap kopplat till barnkonventionen. I den 36-sidiga foldern belyses olika aspekter av föräldraskapet.

Kommentar: Det är svårt att frigöra sig från intrycket av “Luthers lilla katekes” när man läser den här skriften. Att på det här sättet stapla värdeladdade ord och pekpinnar på varann, om än så välmenande och välgrundade, får nog de flesta föräldrar att sluta läsa långt tidigare än på sidan 36.

Häftet finns att ladda ned från Länstyrelsen i VG här

Annat material om föräldraskapsstöd finns här på Länsstyrelsen VG