Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

CAN redovisar resultat för 2020

Årets CAN-undersökningpresenterades i slutet av december.På ghrund av coronaepidemin har bara elever i åk 9 tillfrågats detta år.

Trenden när det gäler alkoholkonsumtion är att andelen konsumenter ligger stilla eller som för flickorna ökat något. Rökningen minskar för bägge könen men i svag takt. 10 procent av ungdomrna uppger sig som rökare. För narkotika är trenden oförändrad, men vi kunde för fyra år sedan se ett trendbrott där användingen började öka igen. Nära nio procent av pojkarna och sex procent av flickorna uppger att de någon gång använt narkotika.

Rapporten finns att ladda ned här

En interaktiv resultatsida här